Paikallissäännöt

PAIKALLISSÄÄNNÖT 2016

 

 

Tiet ovat kiinteitä haittoja! Vapautuminen, sääntö 24-2.

Hiekkaesteissä olevat irtokivet voi rangaistuksetta poistaa.

Kastelulaitteen kannesta voi vapautua ilman rangaistusta myös sen ollessa pelilinjalla viheriöllä tai pelialueella alle kahden mailanmitan päässä viheriön reunasta. Pelialueella pallon pitää sijaita enintään kahden mailanmitan päässä kastelulaitteen kannesta.

Mittapaalut ja -merkit kentällä ovat kiinteitä haittoja. 

 

Range-palloilla pelaaminen on ehdottomasti kielletty! 

 

Väylä 2           Kunnostettava alue vasemmassa reunassa koskee vain sepelipäällystettä.     

 

Väylä 3         Viheriön takana on sivuvesieste, estesäännön mukaan.  

 

Väylä 5           Out-paalut oikealla puolella ovat haittoja kuten punaiset paalut. Paalut voi poistaa kun paalu haittaa/estää lyöntiäsi.  

 

Väylä 6           Penkereen päällä oleva tie on OUT

 

-          Tien oikean reunan kettingin ylittäminen on kielletty

 

-          DZ tiiauspaikan puoleisella rannalla droppaus 

 

Huom!            Väylä 3 ja 6 rajapaalut ja muistomerkki ovat kiinteitä haittoja 

 

                        Etäisyysmittarin käyttö on sallittu!    

 

                     

 

Additional information